Namens galerieWind

"Sinds eind november 2015 hangt het werk van RiekBakker in galerieWind. In deze wintertijd zijn de dagen vaak grijs en grauw. Maar niet met het werk van Riek Bakker! De afgelopen twee maanden hebben haar zeer kleurrijke schilderijen in de galerie gehangen. Een ware lust voor het oog. Mensen die buiten langs de ramen liepen, werden als het ware 'naar binnen gezogen' door de vrolijke schilderijen die er binnen aan de wanden hingen. Met genoegen kijk ik terug naar de vele bezoekers die de afgelopen weken in galerieWind langs zijn geweest om het werk van Riek te aanschouwen.

En niet alleen bezoekers uit Rotterdam; zij kwamen vanuit het hele land. Allemaal leuke mensen met een verhaal. Velen kennen Riek persoonlijk en/of waren bekend met haar werk op stedenbouwkundig gebied. De schilderkunst van Riek was daarentegen voor de meesten onbekend terrein. De eer aan galerieWind om daar bekendheid aan te geven. En een ware primeur zowel voor Riek als voor de galerie. Dat de schilderijen ook daadwerkelijk goed blijken te zijn, wordt extra bevestigd door het resultaat van de verkoop ervan en door de vele publiciteit die er voor Riek en voor de tentoonstelling is geweest. Er zijn 25 werken verkocht; een derde deel van de collectie die op de expositie te zien was. Niet onverdienstelijk, zou ik zeggen.

Ik zal haar opgewekte werk met de mooie kleuren missen. Maar als galerie moet je weer verder met volgende, nieuwe exposities en Riek moet weer aan het schilderen. Ik hoop dat alle bezoekers die  nu voor het eerst zijn geweest, opnieuw de weg naar de galerie weten te vinden. En wat Riek betreft, in de nabije toekomst ga ik u, deo violente, opnieuw uit nodigen voor een vervolgexpositie.

Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met haar."

Ellen Wind

LOGO galerieWind website 9